Erasmus+ sport

Projekt pn. „Against match fixing – European Research & Education Program” jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum. Podstawowym celem projektu jest prowadzenie działań badawczych oraz edukacyjnych na rzecz zapobiegania zjawisku ustawiania wyników sportowych w piłce nożnej.

Projekt jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Erasmus + Sport, który stanowi podstawowe wsparcie realizacji projektów ukierunkowanych do środowiska sportowego.

Więcej na temat programu Erasmus + Sport można znaleźć na stronie:
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/

Against match fixing - European Research & Education Program

Założenia projektu

W projekcie “Against match fixing – European Research & Education Program” przewiduje się współpracę międzynarodową 8 organizacji zajmujących się sportem i przeciwdziałaniem ustawianiu meczów. Głównym celem jest przygotowanie innowacyjnego szkolenia dla piłkarzy i ich otoczenia, na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzonych analiz i badań.

Projekt przewiduje pracę czterech grup roboczych:

Zespół prawny

Przeprowadzenie analizy rozwiązań prawnych związanych z przeciwdziałaniem korupcji w sporcie z uwzględnieniem ustawodawstwa krajowego, zasad rozgrywek ligowych, a także umów dwustronnych (klub-gracz) w wybranych krajach UE, Azji i Ameryki Południowej .

Zespół studiów przypadku

Odpowiedzialny za przeprowadzenie analiz przypadków ustawiania wyników sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem pozafinansowych motywacji do działań sprzecznych z prawem

Zespół badawczy

prowadzenie badania w celu określenia skali problemu, motywacji i stopnia narażenia na działania dotyczące ustawiania wyników w sporcie.

Zespół edukacyjny

Odpowiedzialny za opracowywanie materiałów edukacyjnych do kursów aplikacji mobilnych i e-learningowych oraz za szkolenia on-line.

W ramach projektu zostanie utworzona platforma edukacyjna, na której zostaną udostępnione wszystkie wyniki projektu, w tym kursy i raporty e-learningowe. Ponadto wyniki zostaną również umieszczone w aplikacji mobilnej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
• organizacja 2 konferencji, w których weźmie udział 160 osób,
• przeprowadzenie badania z udziałem ok. 1500 respondentów,
• opracowanie 5 raportów i rekomendacji,
• stworzenie platformy edukacyjnej, z której skorzysta 50 000 odbiorców,
• wdrożenie szkoleń on-line dla 300 grup uczestników,
• zapewnienie 3 kursów e-learningowych, które ukończy 1000 osób.

Organizacje partnerskie

Fundacja Ekstraklasy jako inicjator, a zarazem lider projektu zaprosiła do współpracy partnerów z 7 krajów UE. Dobór partnerów został starannie dokonany w oparciu o ich wartość merytoryczną oraz mających doświadczenie w tematyce sportu.

Fundacja Ekstraklasy

Fundacja Ekstraklasy (Warszawa, Polska) jest organizacją pozarządową założoną w 2010 roku przez firmę Ekstraklasa S.A., odpowiedzialną za zarządzanie ligą zawodową w piłce nożnej. Głównym zadaniem fundacji jest zapobieganie działalności korupcyjnej i prowadzenie projektów edukacyjnych.

National Sports Academy (BUL)

National Sports Academy (Sofia, Bułgaria) to pierwsza i jedyna w Bułgarii instytucja szkolnictwa wyższego, której misją jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów sportowych na potrzeby systemu sportowego i ruchu olimpijskiego w kraju. Akademia oferuje programy edukacyjne i szkoleniowe za pośrednictwem trzech wydziałów – WF, Sport (Coaching) i Kinezyterapia (Fizjoterapia). Poprzez udział w krajowych konferencjach i wydarzeniach międzynarodowych nauczyciele, badacze i studenci NSA upowszechniają miejsce i rolę uczciwości w rywalizacji sportowej.
Więcej informacji: www.nsa.bg

Scoop Macedonia

SCOOP Macedonia jest organizacją pozarządową, której celem jest promowanie, wspieranie i stymulowanie dziennikarstwa śledczego. Celem organizacji jest wspieranie dziennikarzy w ich codziennej pracy, przy pomocy finansowej lub zawodowej, potrzebnej do rozwoju dziennikarstwa śledczego w kraju, regionie, ale także na całym świecie.
Więcej informacji: www.scoop.mk

ESSA Sports Betting Security (BEL)

ESSA jest stowarzyszeniem non-profit reprezentującym interesy integralności zakładów sportowych wielu największych licencjonowanych i regulowanych operatorów zakładów na świecie. Głównym celem ESSA jest ochrona swoich członków, konsumentów i partnerów przed potencjalnym oszustwem spowodowanym nieuczciwą manipulacją wydarzeniami sportowymi i powiązanymi zakładami. ESSA i jego członkowie osiągają to, identyfikując i udostępniając informacje na temat podejrzanych wzorców obstawiania na wszystkich rynkach, które członkowie ESSA oferują 24/7 i 365 dni w roku za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanej platformy monitorowania i ostrzegania.
Więcej informacji: www.eu-ssa.org/about-essa/

Centro Universitario Sportivo Palermo (ITA)

Uniwersyteckie Centrum Sportowe w Palermo – CUS Palermo ma długą i znaczącą historię pełną wydarzeń sportowych, rekordów, sukcesów, wydarzeń, które miały miejsce w ciągu lat. Cus Palermo to stowarzyszenie sportowe założone w 1947 roku. Cus Palermo to najważniejsze centrum sportowe w południowych Włoszech.
Więcej informacji: http://www.cuspalermo.it

European Institute of Interdisciplinary Research (FR)

Europejski Instytut Badań Interdyscyplinarnych (EIIR) jest organizacją badawczą non-profit z siedzibą w Paryżu, mającą swoje korzenie w INSEAD i poświęconą postępowi badań interdyscyplinarnych i rozwojowi procesów innowacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy. EIIR ma bogate doświadczenie w analizie i projektowaniu infrastruktury politycznej, gospodarczej, organizacyjnej i technologicznej leżącej u podstaw procesów innowacji, wiedzy organizacyjnej i zdolności uczenia się w organizacjach prywatnych i publicznych, a także ewolucji państwowych, regionalnych i korporacyjnych strategii innowacji, konkurencyjności i zrównoważony rozwój.
Więcej informacji: http://www.eiir.org

Play Fair Code

Play Fair Code zostało założone z inicjatywy Austriackiego Ministerstwa Sportu, Austriackiego Związku Piłki Nożnej i Austriackiej Ligi Piłki Nożnej. Szereg innych ważnych interesariuszy sportowych dołączyło do Kodeksu PFC Play Fair od czasu jego założenia. Należą do nich Austriacka Federalna Organizacja Sportu, Austriacki Komitet Olimpijski, Austriacka Federacja Narciarska, Federacja Bukmacherów, Austriackie Loterie, Austriacka Liga Hokeja na Lodzie oraz szereg austriackich zakładów bukmacherskich.
Więcej informacji: www.playfaircode.at

German Sport University Cologne (GER)

Niemiecki Uniwersytet Sportu w Kolonii (Deutsche Sporthochschule Köln / DSHS Köln) jest największym niemieckim ośrodkiem nauczania i badań w zakresie wychowania fizycznego i nauki o sporcie. Dzisiaj Niemiecki Uniwersytet Sportowy w Kolonii ma 31 pełnych profesorów, zatrudnia około 500 osób, a ponad 5,5 tys. studentów z ponad 50 krajów przygotowuje się do kariery zawodowej w dziedzinie sportu, nauki o sporcie i innych pokrewnych dziedzinach.
Więcej informacji: https://www.dshs-koeln.de/english/

Contact

Skontaktuj się z nami

We welcome you to contact us for more information
about “Against Match Fixing” project.

TELEFON: 0048 501 108 601

Contact